Hoeveel vernieuwend ondernemen u oplevert is vooraf niet precies te bepalen, echter dat u uw investering makkelijk terugverdient kunt u in onderstaande portfolio teruglezen. Maar voor mij is de graadmeter voor succes vooral als er weer veel gelachen wordt.

Informatie Management

Begeleiden van management en medewerkers bij het realiseren van de volgende professionaliseringsslag van een IM organisatie door het herverdelen van de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de ICT dienstenportfolio en continu verbeteren.
strategische verkenning
ontwerp en beleggen van productmanagement incl. RACI, KPI’s, personeel en middelen
ontvlechten werkzaamheden
inrichten Lean en Product Management in kern-, virtuele-teams en vakgroepen)
opleiden en training on the job van medewerkers en management
verankeren portfolioproces binnen ondernemingsmodel
bestuurbaar maken resultaat duurzaam continu verbeteren

Resultaat: Verhoogde klantoriëntatie, resultaatverantwoordelijkheid en eigenaarschap voor klantwaarde bij management en medewerkers. Verbeterde bestuurbaarheid dienstenportfolio. Transparantie voor business eigenaren. Verhoging van kennisdeling en effectieve communicatie intern en in de keten. Verhoogde klant- en medewerker- tevredenheid.

Information Services

Ondersteunen en begeleiden management en medewerkers bij het oprichten en inrichten van de organisatie verantwoordelijk voor het aansturen alle interne en externe leveranciers van de ICT diensten voor een onafhankelijke onderzoeksorganisatie.

inrichting van de organisatie
werving van aantal functies
inregelen en besturen hoofdleveringsprocessen
aansluiting/integratie leveringsketen (Klant, (interne en externe) Leveranciers)
kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van teams incl. opleidingsprogramma management en medewerkers

Resultaat: Verbeterde marktconformiteit, flexibilisering en stuurbaarheid van IT
uitgaven. Risico reductie door kennis kennisopbouw en –
behoud en samenwerking met marktpartijen. Volwassenheid van de organisatie
op niveau gekomen benodigd voor vraagsturing en aansturing marktpartijen. Eigenaarschap en trots bij professionals

Standaard Services

Ondersteunen en begeleiden van management en medewerkers bij het oprichten en inrichten van de ICT standaard services organisatie van een grote verzekeraar jaaromzet 120 mln. euro.

ontwerp en inrichting van de lerende organisatie met virtuele teams per dienst en vakgroepen incl. OR advies
assessment, werving en selectie alle functies
ontvlechten oneigenlijke werkzaamheden
opzetten portfolio management
aansluiting/integratie leveringsketen (Klant, Leveranciers, Strategisch portfoliomanagement en Finance )
verankeren portfolioproces binnen ondernemingsmodel
de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling van de teams

Resultaat: Standaardisatie, marktconformiteit dienstenportfolio. Realisatie meerjarige efficiency en compliancy doelen 5 mio. per jaar. Directe invloed klant op kwaliteit en prijs dienstverlening. Verhoogde klant en medewerkers tevredenheid, en leuk om te werken.

Programme & Outsourcing Management

Oprichten en inrichten van de outsourcing transitie divisie verantwoordelijk voor de transitie van outsourcingsopdrachten en de hoofdaannemer voor de dienstverlening tijdens de transitie, voor alle samengestelde diensten met een jaaromzet boven de 2 mln. euro.

inrichting van de lerende organisatie met virtuele teams, vakgroepen en flexwerken
aansluiting/integratie leveringsketen (Klant, Sales, Delivery en R&D)
verankeren transitieproces binnen ondernemingsmodel
optimalisatie salesproces
de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling Programme-managementteam

Resultaat: reductie transitieverlies naar 0, klanttevredenheid transitie en delivery fase verhoogd 5 naar 7, samenwerking in de keten en vooral heel veel lol.

Outsourcing Sales

Oprichten en inrichten van de outsourcing sales divisie verantwoordelijk voor de Outsourcing deals gem. jaarlijkse orderwaarde 120 mln.

inrichting van de lerende organisatie met virtuele teams, vakgroepen en flexwerken
aansluiting/integratie leveringsketen (Klant en Delivery)
verankeren outsourcingproces binnen ondernemingsmodel
optimalisatie salesproces
de kwalitatieve en kwantitatieve ontwikkeling salesteam• integratie drie bestaande outsourcingteams

Resultaat: hit-rate verhoogd van 13% naar 96%, een fantastisch team met heel veel lol.

‘the proof of the pudding is in the eating’